El projecte Cooart

El projecte neix de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local municipal de l’Ajuntament de Sarrià de Ter i respon a dos fets esdevinguts en el 2019.

Per una banda, al treball portat a terme a través del Projecte “Locals Tancats”, en el qual s’ha treballat amb els propietaris d’aquests mateixos locals de Sarrià de Ter, a fi de promoure la seva obertura i a través de lloguers protegits.

Per altra banda, respon al fet de contactar amb diverses persones del municipi les quals volen dedicar-se a l’artesania com activitat principal però que no disposen dels mitjans suficients per a fer-ho.

Així doncs, partint d’aquests dos successos i a fi de donar resposta a les seves necessitat, el projecte COOART vol oferir un dels locals tancats del carrer Major del poble per a que persones del món de la creació puguin desenvolupar les seves activitats, a més d’oferir-los una entitat cooperativa, Cultural Rizoma, que els hi serveixi de mentora.

Tot aquest impuls es vol projectar durant un temps determinat, fins a que les persones beneficiàries hagin assolit el grau de professionalització necessari per a l’autogestió i l’autofinançament del projecte, el qual té una naturalesa cooperativista.